Aktuality

Voda v Brně je již pitná
17.09.2016
Za současných jakostních podmínek vody není opodstatněné mít obavu vodu používat k mytí nádobí, oplachům surovin při přípravě stravy, při osobní hygieně, tělesné očistě a podobně. Není potřebná ani va...
Kaple na Proškově náměstí v Brně-Maloměřicích
16.09.2016
Brno je ve schizofrenní situaci. Má samosprávu města i samosprávy městských částí. Samospráva Brna by měla naslouchat městským částem a není divu, že když se tak nedělo, vyskytly se tendence k odtržen...
Voda v Brně je pitná do odvolání pouze po převaření
15.09.2016
Voda v Brně je pitná do odvolání pouze po převaření ! Z důvodu zjištění nízkého výskytu bakterií v pitné vodě vyhlašují Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. po konzultaci s Krajskou hygienickou st...