Krásný adventní čas Vám přeje Vaše Klára

Krásný adventní čas Vám přeje Vaše Klára

Krásný adventní čas Vám přeje Vaše Klára

Krásný adventní čas Vám přeje Vaše Klára. Advent není hrou na to, že se Ježíš ještě nenarodil, a tak se již těšíme a připravujeme na Vánoce, kdy se "znovu" narodí - na den, kdy k nám konečně přijde. Bože, stvořil jsi nás pro sebe; neklidné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě !
( Sv. Augustin )