O profesi, rodině a politice

O profesi, rodině a politice

O profesi, rodině a politice

Myslím, že obecně je politika víc mužská záležitost, je to obor, který víc baví a zajímá muže. Nedomnívám se, že by měly ženy větší problém dostat se do vedoucích politických pozic než muži, protože všichni cítí, že pro dobré vnímání potřebují ve svém týmu i ženy ...