Rok s osmičkou jsme přečkali šťastně ...

Pumptracková dráha na Cacovickém ostrově v ÚMČ Brno Maloměřice - Obřany

Rok s osmičkou jsme přečkali šťastně ...

Zdravím Vás milí přátelé, poprvé v roce 2019. Rok s osmičkou jsme oproti neblahým historickým zkušenostem přečkali šťastně. Doufejme teyd, že jen nedošlo z nějakého blíže neurčitého kosmického principu ke zpoždění. Pokud tomu tak není, máme „vystaráno“ alespoň na dalších deset let.