Daně

Zdravotnictví versus stát
08.11.2016
Společnost by se měla čas od času rozvzpomenout na původní smysl věcí, které koná, aby nezabloudila ve slepých uličkách vlastních přebujelých předpisů a vrátila se k jejich původnímu účelu. Jaký je sm...
Společnost by se měla čas od času rozvzpomenout na původní smysl věcí, které koná, aby nezabloudila ve slepých uličkách vlastních přebujelých předpisů a vrátila se k jejich původnímu účelu. Vracím se tedy k otázce, co je smyslem vybírání daně z přidané hodnoty ? Nepochybně to je zdanění ziskových operací ve prospěch státního rozpočtu. ( Aby z...