Úvodníky MČ

Kůrovcová kalamita v Jeseníkách
27.08.2019
Zdravím Vás na sklonku léta, milí přátelé. Pokud jste během léta vycestovali z Brna, zcela jistě jste si, podobně jako já, všimli lesní apokalypsy v podobě rozsáhlých uschlých lesních porostů. Ne...
Lesnaté porosty jsou tak rozsáhlé a nároky dřevin na vodu a živiny tak vysoké, že pokud se stane klima nevyhovující, není v současných možnostech žádné Lesní správy úhyn stromů zastavit. Alespoň v bezprostřední blízkosti našeho bydliště v městské části Brno Maloměřice – Obřany se snažíme udržet vzácné exempláře listnáčů při životě pomo...
Zrekonstruovaná tělocvična ZŠ na Obřanské ulici
20.05.2019
Dobrý den milí přátelé. Každá řádná „obec“ má mít svou školu, kostel a hospodu. O hospody v Maloměřicích ani Obřanech není nouze a musím se přiznat, že když mě pracovní jednání „zavane“ přes pole...
Jedna vlaštovka jaro nedělá
19.02.2019
Zdravím Vás milí přátelé ...   Jedna vlaštovka jaro nedělá a nemůžeme počítat ani s tím, že nám jej přinese březen, který české pranostiky předurčují spíše ke "vlezení za kamna".
Pumptracková dráha na Cacovickém ostrově v ÚMČ Brno Maloměřice - Obřany
22.01.2019
Zdravím Vás milí přátelé, poprvé v roce 2019. Rok s osmičkou jsme oproti neblahým historickým zkušenostem přečkali šťastně. Doufejme teyd, že jen nedošlo z nějakého blíže neurčitého kos...
01.09.2018
Vážení a milí přátelé, svět je pestrý a neskutečně rozmanitý. Něco máme ale všichni společné. Běh času. Někdy mívám pocit, že sedíme ve vagóncích na horské dráze a ta se s námi řítí po své spletité tr...
01.06.2018
Dobrý den milí přátelé, léto budiž pochváleno. S „pečákem“ posledních let plíživě přicházejí i jižní móresy a všechno se zpomalí. Nikoho nikde neseženete, protože ten, na kom to zrovna vázne je na dov...
01.05.2018
Dobrý den milí přátelé, velká část lidí nemá co do činění s veřejným sektorem a vcelku pochopitelně se jen málo zajímá o obecní dění. Vyjma situací, kdy něco nepříjemně naruší jejich každodenní běh ži...
01.04.2018
Dobrý den milí přátelé. Naše Maloměřice a Obřany jsou nejkrásnější právě v těchto dnech. Všechno se šťavnatě zelená, kvete, voní a ptáci řvou jako pominutí. Není nesnesitelné horko ani lezavá zima a n...
01.03.2018
Posílám Vám aprílový pozdrav milí přátelé, a s ním úvahu nad tím co nám vzkazují naši předci k nadcházejícímu údobí. Mnohé dubnové pranostiky poučují, že pro hojnost budoucí úrody bývá blahodárné, kdy...
01.02.2018
Otevřela jsem maily a během odpoledne jich přibylo 26 jen na téma polohy brněnského nádraží, což signalizuje, že se blíží jednání městského zastupitelstva o této problematice. Zaslání všech „nádražníc...
01.01.2018
Zdravím Vás v roce 2018 milí obyvatelé Maloměřic a Obřan. Svátky už jsou za námi, ale vzhledem k tomu, že předchozí zpravodaj vyšel před Vánocemi, tak mám tu čest předat v tomto nejbližším čísle „váno...
10.12.2017
Dobrý den vážení a milí přátelé. Je zřejmé, že tento úvodník je už předvánoční, a proto by se hodilo mluvit jen o milých tematicky souvisejících věcech. Než to ale udělám, chci vás stručně informovat...
02.11.2017
„Chvíli stát a poslouchat, jak vítr větve čistí, k zemi padá zlatý vodopád. Pod nohama cinká to poztrácené listí vím, že právě zpívá listopad.“ Wabi Daněk už před léty ve své písni „Listopad“ skv...