Brno

Otevření Workoutového hřiště pro děti i dospělé 2016 v Brně Maloměřicích a Obřanech Ing. Klára Liptáková

Otevření Workoutového hřiště pro děti i dospělé v Brně Maloměřicích a Obřanech 16.12 2016

Jsem velmi ráda, že jsme realizovali smyslupné workoutové hřiště - lanové centrum bylo, bohužel, mimo okruh finančních možností naší městské části. Jeho součástí bylo zpevnění kamenité skalní stěny a terénní úpravy okolí. Vyjma posilovadel je instalována i U rampa pro kolečkáře všeho druhu, altánek pro odpočinek a stojany na kola.

Ing. Klára Liptáková starostka MČ Brno Maloměřice Obřany

Vážení a milí přátelé, dovoluji si Vás přivítat ve staronové funkci starostky naší MČ

Vážení a milí přátelé, dámy a pánové, dovolte mi, abych Vás oslovila ve staronové roli starostky. Děkuji Vám všem za podporu a krásná přání. Funkci starostky MČ Brno Maloměřice - Obřany jsem s díkem zastávala více než čtyři léta od roku 2010 do roku 2014. Díky Vám.

Poděkování voličům

Poděkování voličům

Milí přátelé, děkuji za Váš zájem, podporu i pomoc ve volební kampani. Přijměte tedy můj upřímný dík za Vaši důvěru, kterou se i nadále snažím nezklamat. Právě Vaše důvěra je mi velkou podporou v mé práci.

Aristoteles

O demokracii a populismu

Při úvahách o demokracii je často citován Aristotelův výrok, že demokracie je nejméně špatná forma vlády ze všech forem vlád, které byly vymyšleny. Rovněž tak tento velký filosof, Platonův žák, údajně vyslovil myšlenku, že " Kdyby na zemi vládla láska, nepotřebovali bychom žádné zákony. " Lze s Aristotelovým výrokem souhlasit ?

Kde by mělo být brněnské nádraží ?

Kde by mělo být brněnské nádraží ?

Přesun Hlavního nádraží v Brně 2016,  a především jeho umístění je skutečným evergreenem politických debat nejen brněnských, ale samozřejmě i krajských politiků. Svědčí o tom již skutečnost, že přesun byl plánován v podstatě v době výstavby před cca 160ti lety. Domnívám se, že bychom měli ZAČÍT STAVĚT. Dosavadní "prodlužovací" politika stála mnoho finančních prostředků a výsledek je stále v nedohlednu ...

Kaple na Proškově náměstí v Brně-Maloměřicích

Územní plánování o nás bez nás

Brno je ve schizofrenní situaci. Má samosprávu města i samosprávy městských částí. Samospráva Brna by měla naslouchat městským částem a není divu, že když se tak nedělo, vyskytly se tendence k odtržení. Zářijové zasedání ZMB bylo bohužel zářným příkladem ignorace městských částí, když se náměstci pro dopravu a pro investice shlédli v možnosti získat co nejtučnější balík dotačních peněz na budování velkých odstavných parkovišť Park & Ride a to bez ohledu na cokoliv.

Důvody rozpadu koalice

Důvody rozpadu koalice

1. Náměstkyně primátora Statutárního města Brna Ing. Klára Liptáková odhaluje důvody rozpadu koalice na brněnském magistrátu. 

Smysluplné trávení volného času dětí ve školních družinách

Smysluplné trávení volného času dětí ve školních družinách

Pamatujete si také ty nekonečné hodiny čekání s klíči na krku po skončení vyučování ve školní družině ? Já ano ! Nechtěla jsem, aby něco podobného zažívaly i dnešní děti a proto jsem iniciovala, aby sportovní kluby, které město Brno štědře podporuje, rovněž něco udělaly pro město.