Brno doprava

Kaplička v Maloměřicích Obřanech

Dnešní obrovská dopravní zácpa

Vážení spoluobčané, dnes jsme byli všichni obětí obrovské dopravní zácpy na ulici Obřanské (krajské silnici II/374). Jejím důvodem je rozhodnutí DPMB a.s., města Brna a Jihomoravského kraje (jeho SUS) ještě během období uzavírky Valchařské vyměnit koleje a asfaltový svršek na ulici Obřanské.
Oprava krajské silnice není akce městské části a nevyžaduje od zdejšího Stavebního úřadu součinnost. Měli jsme pouze možnost vznést těsně před realizací své připomínky.

Největší problém Česka je totožný s největším problémem Brna i největším problémem naší městské části

CO JE TO? DOPRAVA, DOPRAVA, DOPRAVA… neplynulá, nepředvídatelná, nebezpečná. Miliony hodin ztraceného času miliónů lidí, národohospodářské ztráty, ekologická zátěž větší, než by bylo nezbytné.

Doprava v Obřanech a Maloměřicích

Doprava v Obřanech a Maloměřicích

Obyvatelé zadní části Obřan jsou obtěžováni dopravním omezením na Fryčajové kvůli opravě železničního mostu. Ta má trvat až do konce prázdnin.  Když už musíme tuto nepříjemnost vytrpět, pokusme se ji využít. Před avizovanou uzávěrou jsem nechala oslovit kompetentní politiky, městský i krajský odbor dopravy a územního plánování, aby se přijeli podívat na to, co se stane, když musí být tento jediný dopravní tah severovýchodním směrem omezen nebo dokonce zcela uzavřen ...