KDU-ČSL

Klára Liptáková

Životopis Kláry Liptákové

Pro všechny z vás, které by to zajímalo, je níže k dispozici můj stručný životopis. Mám ráda jasné a stručné vyjařování a tak i můj životopis je skutečně stručný. Mým mottem je výrok francouzského spisovatele a moralisty jménem Luc de Clapiers Vauvenargues.

 

 

 

 

Benátská noc v Brně Maloměřicích a Obřanech 2016

Benátská noc v Brně Maloměřicích a Obřanech 2016

Benátská noc na řece v Brně Maloměřicích a Obřanech 2016 se konala 11.09 od 18 hodin. Po úvodních slovech na přivítanou následoval zábavný program, kdy pro dospělé bylo připraveno bohaté občerstvení s živou hudbou; děti si mohly užít mj. i oblíbeného skákacího hradu. Svůj díl k příjemné zábavě přidalo i počasí, které nám neobvykle přálo.

Důvody rozpadu koalice

Důvody rozpadu koalice

1. Náměstkyně primátora Statutárního města Brna Ing. Klára Liptáková odhaluje důvody rozpadu koalice na brněnském magistrátu. 

Otevření nové lávky přes řeku Svitavu v Brně Obřanech

Otevření nové lávky přes řeku Svitavu v Brně Obřanech

Největší přínos lávky spatřuji v bezpečnosti, neboť doposud pěší i cyklisté přecházeli řeku po kolejích těsně za výjezdem ze zdejšího tunelu směrem do Bílovic. Za lávku mezi Obřany a Bílovicemi nad Svitavou zaplatilo město pět milionů korun. Přístavbě předcházely dva roky vyjednávání mezi obřanskými politiky a správou železnic. Ze začátku to vypadalo nemožně a každý nás od toho odrazoval. Projekt jsem začala organizovat v roce 2013 a 14.02 2016 jsem lávku spolu s dalšími osobnostmi slavnostně otevřela pro veřejnost.

Stranická disciplína versus vlastní svobodný postoj

Stranická disciplína versus vlastní svobodný postoj

Diskuzi o věcech veřejných nelze vést ve fóru čítajícím několik milionů různých stanovisek. Aby bylo možno dospět k nějaké dohodě, sdružují se aktivní občané podobných názorů do „lobbistických“ skupin za prosazení názorového proudu, kterému straní. Tedy do politických stran ...

O konopí, ideálech a politice

O konopí, ideálech a politice

Mám nedůvěru k lidským ikonám na piedestalu.  Narodili jsme se jako originály, tak proč umírat jako něčí kopie. Myslím, že dostatečným životním cílem je překonat sebe sama. Já se o to pokouším tím, že se snažím mít ráda lidi. 

Zdravice pro Sdružení žen KDU-ČSL

Zdravice pro Sdružení žen KDU-ČSL

Muži s ženami v politice docela rádi spolupracují, což si vysvětluji tím, že je nepovažují za sokyně ale spíš za partnerky. Druhou stranou mince však je, že je velmi těžké získat si v jejich očích uznání a respekt, který svým mužským kolegům udělují zcela automaticky.

Projev místopředsedkyně KDU-ČSL Kláry Liptákové

Projev místopředsedkyně KDU-ČSL Kláry Liptákové

Projev místopředsedkyně KDU-ČSL Kláry Liptákové na programové konferenci KDU-ČSL dne 26.05 2012

Projev místopředsedkyně Kláry Liptákové  na Ideové konferenci KDU-ČSL v Paláci Charitas

Ideová konference KDU-ČSL v Paláci Charitas

Ideová konference KDU-ČSL "Zodpovědná solidarita" byla svolána usnesením 4. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL dne 7. října 2011 a konala se v Paláci Charitas 26. 11. 2011. V rámci projevů členů předsednictva jsem se svém vystoupení věnovala ekonomické vizi KDU-ČSL pro nadcházející období.

Beseda s ombudsmanem Judr. Pavlem Varvařovským

Beseda s ombudsmanem Judr. Pavlem Varvařovským

Beseda v knihovně s úřadujícím ombudsmanem ( 2011 ) Judr. Pavlem Varvařovským.