Klára Liptáková

Zdravím Vás, milí přátelé, v novém roce

Zdravím Vás, milí přátelé, v novém roce

Abychom nemuseli od začátku roku vidět všechno jen v odstínech šedi, mám i pozitivní informaci. Uchovejme vzácnosti, protože lidská paměť je krátká, pro naše vnoučata i pro ostatní obyvatele Brna, abychom vybudovali úctu k naší městské části pro její jedinečnost a specifické kouzlo.

Vánoční dárky na dětském oddělení Nemocnice Vyškov

Vánoční dárky na dětském oddělení Nemocnice Vyškov

Dětským pacientům, kteří nemohli trávit nejkrásnější dny v roce v kruhu svých blízkých, jsem rozdala drobné dárky. Nic není na světě krásnějšího, než dětský úsměv.

Všechno má svůj čas – říkávala babička

Všechno má svůj čas - říkávala babička

Jsme tak chytří v našem 21. století a přitom nám unikají jednoduché zákonitosti. Všichni dřív věděli, že nejlepší kuchař je hlad, světlo je nejkrásnější po dlouhé tmě a teplo nejpříjemnější, když přicházíte ze zimy.

Projev místopředsedkyně Kláry Liptákové  na Ideové konferenci KDU-ČSL v Paláci Charitas

Ideová konference KDU-ČSL v Paláci Charitas

Ideová konference KDU-ČSL "Zodpovědná solidarita" byla svolána usnesením 4. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL dne 7. října 2011 a konala se v Paláci Charitas 26. 11. 2011. V rámci projevů členů předsednictva jsem se svém vystoupení věnovala ekonomické vizi KDU-ČSL pro nadcházející období.

Vítání občánků 15.10 2011 Brno Maloměřice

Vítání občánků 15.10 2011 Brno Maloměřice

Krásné jsou dny, když mohu přivítat mezi občany naší městské části ty nejmenší. Děkuji rodičům i jejich dětem za příjemné chvíle v jejich společnosti.

Pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny

Pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny

Pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny proběhlo s bohatým doprovodným programem. Z úst starostky si děti s napětím vyslechly i pohádku ve které - jak jinak - zvítězilo dobro nad zlem. Děti jsou naše budoucnost - ve své práci pro naše nejmladší se snažím o totéž.

Návštěva Domu důstojného stáří

Návštěva Domu důstojného stáří

V roce 2011 jsem několikrát velmi ráda navštívila DDS - Dům důstojného stáří v Brně - Maloměřicích. Příjemné povídání se seniory je pro mne cenným pramenem názorů a zkušeností v mé práci pro naši městskou část a vždy se těším na další úžasné chvíle ve společnosti našich nejstarších.

Gratulace nejlepším žákům ZŠ Hamry Brno Maloměřice

Gratulace nejlepším žákům ZŠ Hamry Brno Maloměřice

Gratulace nejlepším žákům ZŠ Hamry Brno Maloměřice

Babi, povídej 2011

Babi, povídej 2011

V roce 2011 jsem spoluorganizovala akci "Babi, povídej", která se konala dne 06.06.2011 v příjemné zimní zahradě Domova důstojného stáří ( DDS ), kdy se sešli žáci šestých tříd ZŠ na Hamrech se seniory obývajícími DDS. Naším cílem bylo a je vrátit do života starších lidí i dětí přirozenou složku mezigeneračního setkávání a soužití, která se vytrácí z dnešního modelu rodiny 21. století. Domnívám se, že nepotkávání se a nesoužití vnoučast s prarodiči může prohlubovat propast a nepochopení.

Beseda s ombudsmanem Judr. Pavlem Varvařovským

Beseda s ombudsmanem Judr. Pavlem Varvařovským

Beseda v knihovně s úřadujícím ombudsmanem ( 2011 ) Judr. Pavlem Varvařovským.

Stránky