pitná voda brno

Voda v Brně je již pitná

Hurá, můžeme pít vodu

Za současných jakostních podmínek vody není opodstatněné mít obavu vodu používat k mytí nádobí, oplachům surovin při přípravě stravy, při osobní hygieně, tělesné očistě a podobně. Není potřebná ani varianta náhradního způsobu zásobování pitnou vodou. Jak informovala KHS Jihomoravského kraje, nejedná o žádný havarijní stav, ani kontaminaci fekáliemi.

Voda v Brně je pitná do odvolání pouze po převaření

Voda v Brně je pitná do odvolání pouze po převaření !

Voda v Brně je pitná do odvolání pouze po převaření ! Z důvodu zjištění nízkého výskytu bakterií v pitné vodě vyhlašují Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje pitnou vodu dodávanou do vodovodní sítě v Brně za pitnou pouze po převaření. Stav platí s okamžitou platností až do odvolání.